cropped-logo-teater-sirat.jpg

Kethoprak “Ngampoeng”

Balekambang

(Devisi Promosi Kethoprak Balekambang)

Pasung

Naskah: D. Mustanto

Pernah direkacipta oleh Tetaer Sirat pada 2011 

Bagian I

Suasana nglangut (Esuk)

(Dargo ngasah arit watuk 3x)

Kamid

Dino iki sewindu aku urip sak aduwuring amben parung, sewindu lawase aku iki ora ngerasakke soroting ing wayah isuk, padanging rembulan lan abyaring lintang ing wanci wengi

Pak, aku wis kangen banyu kali sing bening akeh iwake, aku ugo kangen oro-oro sing dikebaki alang-alang lan suket ijo

Dargo

Mengko yen rampung ngarit tak cidukke banyu kali lan tak jebelke alang-alang

Isih ngarit

Kamid

Pak, kapan pasung iki mbok uculi?

Dargo

Suk yen wis wancine

Kamid

Pak, aku iki yo pingin koyo konco rewangku kae pak

Dargo

Suk yen wis tibo wancine, kowe iso uwal soko pasung iki

Dargo lungo

Kamid

Nganti kapan aku disikso koyo ngene?

Tekone Dahono ngati-ati

Dahono

Mid, Kamid…

Lirih

Kamid

Sopo yo?

Dahono

Aku Mid, Dahono

Kamid

O… kowe tho No… reneo rapopo!

Dahono

Bapakmu lak wis lungo tho?

Kamid

Uwis

Dahono

Nyerak Kamid lungguh

O… yo Mid, iki tak gawakne talok, nyoh ki

Ngulungake talok

Kamid

Nampani talok

Wah… tur nuwun lho No… kowe pancen konco sing ngerti tenan karo aku. Saben seminggu kowe tilik aku… nggawa jadah, wajik, gethuk lindri, dina iki kowe nggawa talok. Aku dadi kelingan naliko isih cilik, saben bubar ngece kebo, aku lan kowe penekan golek talok neng kebone Mbah Sampir

Dahono

Bubar kui aku lan kowe dolanan lempung neng pinggir kali, ciblon neng kedung, njur pepe neng watu, Mid

Kamid

Hmmm

Dahono

Aku kelingan kae lho

Kamid

Kelingan opo to?

Dahono

Naliko kowe adus neng kedung, sandanganmu mbok deleh nduwur watu njur keterakan. Kowe mulih kontal-kantil ora kathokan

Ngguyu bareng

Kamid

Ho’o kok yo kowe isih kelingan to? Kontal-kantil

Ngguyu

Dargo watuk, Dahono bingung ndelik neng ngisor amben

Kamid

Uro-uro

Semut ireng, anak-anak sapi, kebo bongkang… no… nanona… no…

Dargo njupuk pikulan, lungo maneh

Kamid

Ngeplek amben

No… metuo… menungsane wis lungo…

Dahono

Ngunjal ambegan

Selamet… selamet… umpomo konangan dadi opo aku Mid? Aku tak mulih sik wae yo…

Kamid

Mulih?

Dahono

Seminggu engkas tak mrene meneh

Kamid

Nek mrene meneh mbok konco-konco dijak No…!

Dahono

Yo, sok konco-konco tak jak mrene. Eh iyo Mid, aku mau ketemu Asih

Kamid

Asih anak.e Pakdhe Kasturi kae?

Dahono

Ho’o, saiki wah… dadi kembang deso ayu tenan Mid. Ndekne mau nekoke kowe lho Mid

Kamid

Tenan lho, le takon piye?

Dahono

Yo takon kabarmu, ndekne jane yo pingin rene tilik kowe ning ra wani…

Kamid

Yo, suk nek rene dijak…

Dahono

Yo nek gelem sok tak jake mrene… wah, malah ra sido mulih ki ngko angger-angger ngrembuk wanita

Kamid

Yo wis ndang mulih… eh, No…

Dahono

Ngopo meneh?

Kamid

Salam nggo Asih yo?

Dahono

Alah-alah, mbok didolani kono

Kamid

E… ngono, yo engko tak rono karo nggandeng amben yo?

Dahono

Ngguyu

Sik yo…

Dahono lungo Kamid mesem

Iringan rada sigrak

Bagian II

Suasan seneng / sigrak gecul (awan)

Tekane Kasan lan Rokim ngowo egrang

Rokim

San, medun to san… san

Kasan

Ngopo?

Rokim

Mbok ra sah egrang wae…

Kasan

Lha ngopo?

Rokim

Lha aku ra isoh-isoh og, dilit-dilit tibo, dilit-dilit tibo

Kasan

Lha arep dolanan opo?

Rokim

Anu, jelungan wae

Kasan

Jelungan? Wong loro thok ki jelungan. O Allah Kim, Rokim…

Rokim

Rapopo, wani ora?

Kasan

Gah jelungan, opo wong loro, wong telu ngono rapopo

Kamid

Eh, aku melu entuk ra?

Rokim

Lha kae kang…

Kasan

Yo, kang entuk…

Kasan & Rokim nyeraki Kamid, hompimpa coro kuno/kacang-kacangan dowo-dowo

Kasan & Rokim

(Nuding Kamid) Ha dadi…

Kamid

Ndelike ora keno adoh-adoh lho… 12345 wis?

Kasan

Rung

Kamid

12345 wis?

Rokim

Uwis

Kamid ngalamun teko Kasan karo Rokim

Kasan

Kang, kok ora ndang nggoleki piye?

Rokim

Kowe kok urik to tunggu mbrok?

Kamid

Yo ndeliko maneh! Ngko tak goleki

Rokim

Ora oleh tunggu mbrok lho!

Kamid

Yo yo… 12345 Kasan Rokim jelung

Kasan & Rokim

Sik urung

Kasan

Ngitunge ping sepuluh

Kamid

12345 (cepet)

Rokim

He, ojo cepet-cepet, sante wae

Kamid

Hoo… wis ndeliko maneh kono!

Kasan

Uwis

Tekane Dargo nggowo suket

Tekane Kasan disusul Rokim

Kasan

Jare nggoleki… (weruh Dargo wedi)

Rokim

Urik’i jare nggoleki… (weruh Dargo wedi) kang mulih yo kang…

Kasan

Yo…

Kasan & Rokim mlaku mlipir-mlipir

Dargo njupuk egrang dililing

Dargo

Egrange sopo iki?

Rokim

Teke kulo pakdhe… (nompo egrang wedi) (ngece Kamid) huu… tunggu mbrok

Kasan & Rokim mlayu nyruntal

Dargo

Nyoh… tak gawake banyu kali (menehke kendil isi banyu) jare kowe pingin weruh banyu kali sing bening… karo iki alang-alange

Kamid mbanting kendil isi banyu

Dargo

Aku wis mbudidaya nuruti panjalukanmu… dene kabeh mau ora isoh mbok tompo, aku ra gelo (ngresik’i regetan)

Kamid

Sampean ki mung nuruti cangkemku, ning ora nuruti kareping atiku pak… sing kepengin labuh kui ora mung wong tuwo kelawan anak’e, ning anak ugo kepingin labuh marang wong tuo

Dargo

Durung wancine kowe labuh marang wong tuo, mergo aku isih iso golek pangan, aku isih iso nyukupi kebutuhane keluarga lan aku isih kowowo mikul tanggung jawab

Kamid

Ning kebutuhan sing mbok wenwhke aku kuwi mung sak perangan kebutuhan lahir pak. Ugo tanggung jawab sing mbok pikul tundone mung njajah kamandikanku

Dargo

Njajah? Bapak kui njajah kowe?

Kamid

Njur opo aranane yen ora njajah? Opo koyo ngene wujud tresnane wong tuo marang anak? Opo koyo ngene iki carane nggonmu nuruti kabeh panjalukku? Opo dosaku? Dene aku mbok pasung koyo ngene iki?

Dargo

Mergo aku ngeman kowe, aku tresno kowe, bapak moh kelangan kowe, Mid

Kamid

Saben aku takon wangsulanmu mung koyo ngono; aku bingung, pak

aku pingin ngerti sak tenane

Dargo

Aku kesel, aku tak turu sik

Dargo mapan turu, Kamid anyel banjur nglekar

Suasana tintrim (malam)

Kidung sambung inepan

Njeroning impen tekone Dasimah nembang ngulungke tangan marang Kamid

Kamid

Mbok… mbok aku melu kowe, mbok… mbok…!!

Dargo

(Kaget, tangi) Mid, Mid, Mid, tangi le (nggugah Kamid)

Kamid

Mbok… aku melu… (lirih turu)

Dargo

Mid… Kamid… Mid, tangi le (ndemok bathuke Kamid) Mid… tangi… (nangis)… tangi, Mid… Dasimah 4x! Kamid ojo mbok jak, aku isih pingin ngopeni Kamid… lungo kowe, Kamid ojo mbok jak lungo…

(Nyedak Kamid) sak iki aku tak bloko karo kowe Mid, bapak masung kowe, amergo bapak ora pingin kowe rusak koyo dene mbokmu lan kakangmu; rikolo semono kowe isih cilik, nalarmu isih durung jangkep. Sawijining dino, simbokmu ditanggap ngledek tayub dining lurah ing Deso Klakah. Nanging… gumantining dino ganti minggu, gumantining minggu dadi sasi, lan gumantining sasi nganti dadi taun. Udo karo setaun mbokmu; mbokmu ora mulih, mbokmu tumindak sedeng, mbokmu ninggalke aku, kowe, lan kakangmu; dewekne luwih milih diselir Lurah Klakah sing sugih mblegedu. Taun semono, kakangmu wis ngancik tataraning kadewasan lan deweke rumongso isin mergo tumindak’ake mbokmu. Tanpo tak ngerteni deweke nggunak’ake candu nganti pepuntone kakangmu muntah getih lan mati ing pangkonku… Pitung dinane kakangmu, simbokmu mulih jalaran ditundung minggat Lurah Klakah. Nanging, serik’ing ati ora biso tak mpet. Nganti aku tegel mateni mbokmu… (mbengok) Mid! Aku ndongeng karo kowe…! Rungokno, Mid; mbokmu tak tekak, wangkene tak obong… (nangis). Mid… (ngawali pasung) pasung iki wis tak uculi, Mid. Tangiyo le… Mid… (mbengok)

~SELESAI~

Advertisements